1

Пресса - Калинка, Валериан - Произведения

01 февраля 2011


Оглавление:
1. Калинка, Валериан
2. Произведения  • Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, 1853
  • Przegrana Francji i przyszłość Europy
  • Hugo Kołłątaj
  • Nasze zadania i uchybienia
  • Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta
  • O Dziejach Polski prof. M.Bobrzyńskiego
  • O znaczeniu obchodu 3 Maja
  • Przegrana Francji i przyszłość Europy
  • Względy Polskie w sprawie władzy świeckiej papieża
  • Żale Polaków na Zachód


Просмотров: 1704


<<< Капущинский, Рышард