1

Пресса - Karaj Awazy (журнал)

22 февраля 2011

Журнал «Karaj Awazy» был создан 1931 г. в Луцке, принадлежавшем Польше по инициативе Александра Мардковича — поэта, писателя и деятеля культуры, по профессии нотариуса, большого патриота караимского народа. Журнал выходил на караимском языке.

Он знакомил читателей с жизнью луцкой, крымской, литовской и египетской караимской общин, содержал исторические статьи и рассказы, стихи, очерки о современниках. Специальные выпуски посвящались поэтическим произведениям Якова Мaлецкого из Паневежиса, С. Рудковского, караимским песням о библейских пророках, героях и исторических деятелях. До 1938 г. вышло 12 номеров журнала.

Содержание номеров

Название статьи Страницы
Karaj Awazy. № 1
1 Uchuwcułarymyzga 1-2
2 Seraya Szapszał. Kabakłarynda Aziz Saharnyn 3-8
3 Al-Mar. Sirg’en małach 9
4 Ananiasz Zajączkowski. Kyrym Sonetłary 10-13
5 Sergjusz Rudkowski. Nece sez bizin kutułmahymyz icin 14-16
6 Szafir. Psalm XXIII 17
7 Josef Łobanos. Inamły dostum 18
8 Al-Mar. Satyr k’ezbe 18-21
9 Sergjusz Rudkowski. Indew 21
10 Tisłemłeri askanłyknyn 22-23
11 A. M. Owadia Pilecki 23-24
Karaj Awazy. № 2
1 Prof. Dr. Tadeusz Kowalski. 1
2 Tabułuk 2
3 Al Mar. Jahałarynda Galwenin da Melarnyn 3—13
4 Ananjasz Zajączkowski. Kyrym Sonetłary 14—18
5 Josef Łobanos. Burunhu czozhu 18
6 Serg Rudkowski. Korutkan dżuwaherłer 19—20
7 Achad Haam, Zecharja Iicchak Abrahamowicz. 21—23
8 Zecharja Abrahamowicznin tiziwłeri 24—29
9 Ałhysły ćećekler 30—31
10 Towij Lewi-Babowicz. Ujhan karuw 32
11 Syjłamahy ułus-iścinin 33
12 Al Mar. Tirlik 34
13 Eljahu Kazas. Oł dor 34
14 «Myśl Karaimska» 35
15 Napoleon Sądek. Komisarjatta 35
Sifcehi Karaj Ułanłarnyn:
16 Kim Tenriden korkad 36
17 Szemaja Firkowicz. Kołtchałar 36
18 Serg. Rudkowski. Bijen uwłum! 37
19 Al Mar. Jigit dostłaryma 37—38
20 Szafir. Jałhan małdan onarmaz 39
21 AL Mar. Jatłar menden soradłar 40
21 Elwicz. Ne bu andij? 40
Karaj Awazy. № 3
1 Hanuz bir jiry Zacharja Abrahamowicznin 2
2 Al-Mar. Kacan atałarymyz jigit edłer 3—10
3 Towij Lewi-Babowicz. «Chadżylihi» Krymdahy Karajłarnyn 10—14
4 Serg. Rudkowski. Jasły tensemek 15
5 Żarach Zarachowicz. Chaci Sefira 16—18
6 Karaucu. Unutkan ribbimiz 18—22
7 Janhy bitik — janhy dost 22—23
8 Birer bitam bary icin 23
9 A Mardkowicz. Acyk bitik karaj dzymatłarha 24
Karaj Awazy. № 4
1 Szełumiel Łopatto da anyn jirłary 1— 7
2 Al-Mar. Burunhu konarłyk Łuckada 7—14
3 Serg. Rudkowski. Kisencłer 14
4 Karaucu. Unutkan ribbimiz 15—17
5 Safir. Awur sahyszłar 17
6 Kobecki. Kim bołałyr? 17
7 Kart sifcekłer Eki zemeri ribbi Josefnin 18—21
8 Basahasynda aziz jiwnin 21—26
9 Karyndas jirakt — dzany anyn juwukt
Karaj Awazy. № 5
1 Al-Mar. Bahłarynda bijnin 1—3
2 Towija Lewi-Babowicz. Sondrahy sira 4—11
3 Zeretłerinde Kukizownun 11—16
4 Ribiłłer, kajsyłar hazzanłyk ettiłer Łuckada 16
5 Tirliginden Poniewiez — dzymatnyn 17
6 Mosze Derje 18—22
7 Serg. Rudkowski. Ułhaj, uwłum! 22—23
8 Kart sifcekłer: 1 Ej, jachsy oł karyndasłar 23—25
2 Hej, hej kyzhyna 25—26
9 AL-Mar. Awazłary ojowławnyn 26—29
10 Kobecki. Burunhu kiuń midraszta 30
Karaj Awazy. № 6
1 Al-Mar. Sahyncyna «babinecnin» 1— 6
2 Jedi bitik 6-10
3 Kyna 11—12
4 Oła juwutmahy Awrahamnyn 12—13
5 Azar-azar — chudzura turar 13
6 B. Kokenaj. Medżuma, karaj bitigi 14—17
7 Eljahu Kazas 17—19
8 Serg. Rudkowski. Muzhuł tergewłer 19
9 Menim karuw sezim 19—21
10 Tirliginden Poniewież dzymatnyn 21—22
11 Sifcegi sałałarnyn 22
12 Caraimica bu jan isne
Karaj Awazy. № 7
1 Al-Mar. Aziz tas 1—18
2 Sira bij Dawid icin 19—20
3 Uruw adłary Karajłarnyn 20—24
4 Dzymatynda Łuckanyn 24
5 Dzymatynda Halicnin 3-ci jany keł meciknin
6 Eki sez dzymat icin Kairde
Karaj Awazy. № 8
1 Kart da kartajmahan sezłer 2-7
2 Ełcejdłer 7
3 Alpuhara, bałładasy Adam Mickiewicznin 8
4 Taw Garizim 9—13
5 Serg. Rudkowski. Kart Łucka 14—18
6 Al-Mar. Jomacyk 18
7 Ata-sezłeri Krymły Karajłarnyn, ystyrdy B. Kokenaj 19—22
8 Łuwachy Ribbiłernin Halicte Jazdy R Zarach Zarachowicz 23
9 Bitikłer arasyna 24
Karaj Awazy. № 9
1 Al-Mar. Jarykłar 1
2 R. Zarach Zarachowicz. Uruwu jaryk eltiwciłernin 2—6
3 Jaakow Malecki. Bazłyk jerde 7—12
4 S. Rudkowski. Kart Łucka 12—15
5 Jirłary Szymon Kobeckinyn 16—21
6 S. Rudkowski. Aleksander Firkowicz 22
7 Tasłar karaj bachcasyna 23-24
8 Isi icin prof Cini'nyn 24-a
9 Necik anteted' Karaj terede
Karaj Awazy. № 10
1 Aleksander Mardkowicz. Onuncu atłam 1—3
2 Ic kyna 3—6
3 Miśkin dzan 6—7
4 Serg. Rudkowski. Machtaw Karajłarha 8
5 Pop da iszczisi Bałda 9—10
6 A. M. Szkice karaimskie 11—15
7 Z dziejów rozwoju gminy karaimskiej w Łucku 16—19
8 Z uroczystości wileńskich 19—20a
9 Garść przysłowi karaimskich 20a
10 Sany Hazzanłarynyn Trok dzymatnyn bu jan isne
Karaj Awazy. № 11
1 A. Mardkowicz. Hadży-Baba 1—18
2 Sez ałysmak 18—20
3 A. M. «Ebgełer» 20
4 Serg. Rudkowski. Istepłer 21
5 Akademia Halicte syjyna A. Mardkowicznin 22-25
6 Elciłeri Halicnin Łuckada 25-26
7 Z. Zarachowicz, Aleksander Mardkowicz. Halicte 26—28
8 A. M. Awazy syjłahannyn 28—28a
Karaj Awazy. № 12
1 On jił 1
2 Ne tujułady? 2—4
3 Jaakow Malecki. Jazdahy kiećiadia 4
4 Sergiusz Rudkowski.: 1 Sormakłar da karuwłar,
2 Maci kyryłady 5
5 R. Żarach Zarachowicz. Konakłyhy Hadży-Babanyn Halicte 6—8
6 Bitik da karuw 9—12a
7 Moedłer da janhajłar 5699 jiłda 12a


Просмотров: 3686


<<< Четвёртая власть
Вестник караимской жизни (журнал) >>>